ניהול פרויקטים של תיכנון עירוני (תב"ע)

שכונות מגורים נבחרות :
 • תב"ע מפורטת שכונת ''נעורים'' ערד (3500 יח"ד, ל''מבני תעשיה'')
 • תב"ע מפורטת שכונת יבנה/דרום (2.000 יח"ד, למשב"ש)
 • תב"ע שכונת לוד /מערב  (700 יח"ד, למשב"ש)
 • תב"ע פוריה , הסדרת בעיות משפטיות ותיקות וקידום תב"ע (ל''ערים'')
 • תב"ע רכסים/מזרח  (400 יח"ד, ל''ערים'').
 • ארבע תב"עות שכונתיות בבאר שבע (רובע נחל עשן, 4500 יח"ד, למשב"ש).
 
שכונות מיוחדות:
 • ניהול הסדר ותב"ע לשכונות ערביות בצפון לוד (למשב"ש+עמידר+ועדי שכונות):
 • שכונת רמז, שכונת בורוכוב, שכונה 8/10.
 
מוסדות ציבור :
 • בית המשפט העליון, ירושלים (ניהול תב"ע, לדן וינד / קרן רוטשילד)
 • קמפוס האקדמיה למוזיקה, ירושלים (ניהול תב"ע, דן וינד/אקדמיה)
 • מוזיאון ישראל, ירושלים (ניהול תב"ע דן וינד/מוזיאון ישראל)
 • קמפוס אקי"ם, ירושלים (ניהול תב"ע, לאקי"ם)
 • כפר טיפולי לילדים נכים בנגב (ניהול תב"ע, ל''עלה'') 
 
תחבורה/תעופה  
 • תב"ע מסוף מכולות רכבתי בנגב המזרח (לתמ"ס, יורם גדיש)
 •   תב"ע שדה תעופה, ערד (לתמ"ס, יורם גדיש)
 •   תב"ע מינחת מסוקים של הכנסת (דן וינד, לקרן רוטשילד).
 •   מרכז תחבורה ראשי ''אגד'', ערד (לתמ"ס, יורם גדיש).
 •    תב"ע המרינה, חוף דרומי, אילת (לממ"י).
 
תעשיה ומסחר 
 • פארק תעשיות ''עומר'' – באר שבע
 • פארק תעשיות תפן – תב"ע חדשה
 • מפעל חיפה כימיקלים בנגב המזרחי.
 • אזור תעשיה עמק שרה ד'' בבאר שבע
 • פלורנטין – מתחם מסחרי ומגורים להשבחה בתל-אביב
 
דרכים
 • תב"ע כביש 4 / צפון, ירושלים
 • כביש 9  עמק הארזים, ירושלים
 • כביש הטבעת המערבית, ירושלים
 
תוכניות מיוחדות
 • תכנית מתאר לאזור תעשיה גיאו-כימי בנגב, מישור רותם (לתמ"ס).
 • תכנית שלד חדשה לצפון ערד  - רובע 5-6 (לממ"י)
 • תכנית שלד חדשה לצפון לוד (השכונות הערביות והמע"ר)
 • תכנית שלד לרובע חדש, צפון-אשקלון (משב"ש)
 • תאום תכנון – בית המשפט העליון (אצל דן וינד, ירושלים)
 • תכנית מתאר חדשה קיבוץ יד מרדכי
 • התחדשות עירונית לב רחובות (עבור הרשות להתחדשות עירונית)  
כתיבת התנגדויות וחוו"ד סטטוטוריות
 
              כתיבת התנגדות סטטוטורית אדריכליות  לתב"ע (רשימה חלקית, ירושלים)
                                                                                                                 
תאריך תבע מס. תכנית לעניין מזמין יריב שיעור הצלחה
(* כולל הופעה בוועדה)
2004 2447ג מתחם שנלר הזנחת מימד השימור באתר היסטורי המועצה לשימור אתרים עירית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים 80%. גובשה תכנית שימור ראויה *                            
2005   לב הישוב (הר אדר) תכנית מתאר חדשה לישוב קבוצת מתנגדים לתכנית מועצה מקומית 50%. הוכנסו תיקונים. הצלחה חלקית*                     
2006 6817 מלון 4 העונות עיצוב מלון גדול בשכונה לשימור ועד שכונת עמק רפאים יזם פרטי 90%. התכנית הוחזרה לתיקונים
2014 תיק רישוי 672
[ועדת ערר]
בית פרטי בבית חנינא שלילת פרויקט, התעמרות פקידותית יזם פרטי מחל' תיכנון ומחל' שימור בעירייה 100%. העיריה נקנסה כעונש.*
 
2014 8681א וילה שוקן הריסת מבנה לשימור ועד פעולה להצלת וילה שוקן
 
יזם פרטי, עירית ירושלים 100%. הבניין ניצל.*
 
2015 86652 מלון פלאזה ליאונרדו
 
 
הקמת אגף חדש ענקי למלון בשם ועד בית  מצרני למלון יזם פרטי 90%. התכנית תוקנה
2015 263-723 בניין הפירמידה של ליבסקינד הכנסת בניין מפלצתי לשכונות היסטוריות עמותת האדריכלים עירית ירושלים ויזם פרטי 100%. התכנית בוטלה*
2017 178-129 קו 'כחול' רכבת קלה
 
 
תיקון קווי בניין מרושלים בשם ועד בית מצרני לקו עירית ירושלים ונת"ע 90%. התכנית תוקנה
2018 298893 שנלר / מערב (מגרש 8) חיסול שפ"צ מובטח באתר היסטורי בשם יזם פרטי מצרני לשטח עירית ירושלים 80%. התכנית תוקנה.*
2019 תחרות אדריכלית והיתר בניה גן דניאל הריסת הגן ההיסטורי הראשון בעיר המועצה לשימור אתרים חברת 'עדן'/עירית ירושלים 100%. התכנית הוקפאה.
 
 
גיל גורדון אדריכל ומתכנן ערים  .Gil Gordon Architect & Urban Planner Ph. D 
קריית התקשורת נווה אילן ת.ד 40001 מבשרת ציון 90805 P.O.Box 40001, Mevaseret Zion
Tel :02-5701019 Fax: 02-5701022 Cell: 050-5520975