אודות

 גיל גורדון – אדריכל ומתכנן ערים (Ph. D.)
 
 
ותק של מעל עשרים שנה בתחום התב"עי / סטטוטורי ויעוץ שימור. משנת 1995 – משרד עצמאי.
 
יעוץ בניהול פרויקטים של תיכנון עירוני
תוכניות אב, תב"עות, השבחות מקרקעין. נותן שרות לגופים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים, בהם:
 • משרד הבינוי והשיכון (מחוז מרכז, מחוז דרום)
 • מנהל מקרקעי ישראל (מחוז דרום)
 • חברת 'אפריקה ישראל'
 • חברת 'ערים'
 • ניהול תב"עות לחברת 'ניצב"א'
 • יועץ מיוחד לתיכנון פיזי משרד התיירות
 • יעוץ סטטוטורי / משפטי למשרדי עו"ד שונים 
 • יעוץ וכתיבת התנגדויות / הגנות לגורמים פרטיים, כולל הופעה בוועדות ערר
 • פיקוח עליון על ביצוע כבישי מע"צ ארציים
השרות כולל הקמת צוותי תכנון משולבים, ניהול תכנון התב"ע,השגת הסכמות עם גורמי חוץ
ממשלתיים ואחרים, הגשה והצגה לוועדות תכנון, טיפול בהתנגדויות עד מתן תוקף לתוכנית.

יעוץ בתחום שימור היסטורי:
הכנת תיקי תיעוד, יועץ שימור סטטוטורי, מחקרים
 • יועץ שימור בצוותי תיכנון תב"עיים של אתרים היסטוריים
 • ניהול תב"עות  של שימור תוך פיתוח
 • הכנת תיקי תיעוד היסטוריים 
 • מאמרים מחקריים
תפקידים קודמים
משנת 1995 -  משרד עצמאי
1994-1995 – מהנדס מועצה מקומית מבשרת ציון
1992-1994 – מנהל תיכנון תב"עות אזורי תעשיה עבור התמ"ס (באמצעות חברת 'יורם גדיש')
1992-1991 – מנהל תחום תב"עות חברת 'אפריקה ישראל' (תל אביב)
1991-1986 – ניהול פרויקטים של תיכנון עירוני בחברת 'דן וינד' (ירושלים)
1985-1984 – עבודה במשרדי ארכיטקטים שונים
 
השכלה
Ph. D. - היסטוריה, אוניברסיטת חיפה (2012)
(.M. Sc. (T. P– מוסמך בתיכנון ערים ואזורים, טכניון חיפה (1986)
(.B. Arc (Hon – בוגר ארכיטקטורה ותיכנון ערים, טכניון חיפה, בהצטיינות (1985)
(.B. A. (Hon – בוגר היסטוריה כללית ומדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים (1980)
דיפלומה – ניהול יזמות במקרקעין ותיווך (לימודי חוץ - טכניון).
מוסמך קורס בוררים משפטיים של אגודת האינג'ינרים (2006)

הוראה
קורס במכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית לתלמידי תואר שני : 'מעמד השימור בזירת התיכנון  - היבטים מעשיים' (2013).
 
אגודות  
אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים, חבר עמותת האדריכלים.
חבר המועצה לשימור אתרים
אדריכל רשוי מס. 36432.
גיל גורדון אדריכל ומתכנן ערים  .Gil Gordon Architect & Urban Planner Ph. D 
קריית התקשורת נווה אילן ת.ד 40001 מבשרת ציון 90805 P.O.Box 40001, Mevaseret Zion
Tel :02-5701019 Fax: 02-5701022 Cell: 050-5520975