מחקר אקדמי

אמרים אקדמיים בנושא  שימור והיסטוריה
 
 • גורדון גיל,  ''''גגות מתעופפים ברוח'''': כניסתם של רעפים ותעשיית החרסית לארץ ישראל '', זמנים96, תל אביב 2006, עמ'' 67-58. לקריאה לחץ כאן
 • גורדון גיל,  ''מתחנת מיסיון לשכונה: התפתחות מתחם בית היתומים הסורי של שנלר בירושלים בשלהי העידן העות''מאני'', קתדרה, 128, ירושלים תשס"ה, עמ'' 110-74. לקריאה לחץ כאן
 • גורדון גיל,  ''הטוב מכולם ב"אמנות השחורה": בית הדפוס של המיסיון הגרמני של שנלר בירושלים בשלהי התקופה העות''מאנית'', קתדרה, 138, ירושלים תשע"א, עמ'' 110-83. לקריאה לחץ כאן
 • גורדון גיל,  ''גילוי ושימור מזבח הכנסיה של בית היתומים הסורי (שנלר) בירושלים'' , קתדרה144, ירושלים 2012, עמ'' 154-137. לקריאה לחץ כאן
 • גורדון גיל, ''על אודות ספריית ההשאלה בבית היתומים הסורי של שנלר'', קתדרה,  145, ירושלים תשע"ג, עמ'' 204-203. לקריאה  לחץ כאן
 • ג' גורדון,  "כיצד התנהל אתר בניה אירופאי במזרח? שלוש תעודות על מפגש תרבויות בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית", קתדרה, 159, ירושלים 2016, 88-57. לקריאה  לחץ כאן
 • גורדון גיל,  ''המיסיון הגרמני מירושלים נוכח גואלי קרקע ציוניים בשפלת יהודה 1906-1886'', ק'' כהן-בהטב, א'' זלצר וד'' בר (עורכים), עיר בראי מחקרה - מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית-ישובית של ירושלים, (מאגנס), ירושלים 2011 , עמ'' 183-149. לקריאה לחץ כאן
 • גורדון גיל, "קנרית בחדר השינה": המיסיון הפרואסטנטי של שנלר וראשית חינוך העיוורים בארץ ישראל בשלהי העידן העות''מאני'' קתדרה,  151, ירושלים 2014, עמ'' 101-132. לקריאה  לחץ כאן
 • גורדון גיל, ''קבלת פנים בקולוניה לנסיך היינריך מפרוסיה'', עת-מול, 211, ירושלים תש"ע, 19-16. לקריאה לחץ כאן
 • גורדון גיל, ''פרצה מלחמה!" עדות מבקר גרמני בפלשתינה, אוגוסט 1914'', עת-מול, 227, ירושלים  תשע"ג, עמ'' 16-13. לקריאה  לחץ כאן
 • גורדון גיל, '"רעף  מרסיי" – גלגולו של פטנט', אתרים (המגזין) 3, המועצה לשימור אתרי מורשת, מקווה ישראל 2013, עמ' 66-59. לקריאה  לחץ כאן  
 • גורדון גיל, "גנרלים בבית־היתומים: בִּיר סאלם  (חוות שְפּוֹן( במלחמת העולם הראשונה", זמנים,  126 (אביב 2014), 71-58. לקריאה  לחץ כאן
 • ג' גורדון, 'שיקום נזקים בבית הקברות הפרוטסטנטי ההיסטורי בהר ציון', אתרים 55, אפריל 2015, המועצה לשימור אתרי מורשת, מקווה ישראל, עמ'  24 . לקריאה  לחץ כאן  
 • גורדון גיל, 'שנלר, ואגנר, דויטץ : הופעתה של הבאר הממונעת המודרנית בארץ ישראל  בשלהי התקופה העות'מאנית', קתדרה 172, ירושלים 2019, עמ' 50-25. לקריאה  לחץ כאן  
 • ג' גורדון, 'כישלון הבאר הראשונה בראשון לציון – האמנם מזימה של הטמפלרים?', עת-מול, גיליון 267 (יב"צ 2020), עמ' 13-10. לקריאה  לחץ כאן  
 • ג' גורדון, 'היכן היה מנוע הקרוסין הראשון בארץ ישראל? על ציור קיר נדיר בפרדס מוראד ביפו', עת-מול, גיליון 273 (יב"צ 2021), עמ' 28-25. לקריאה  לחץ כאן  
 • ג' גורדון, 'שקיעתה של טכנולוגיה ורנקולארית: קיצה של באר האנטיליה בארץ ישראל', אתרים-המגזין, מקווה ישראל 2020, עמ' 96-87. לקריאה  לחץ כאן  
 • ג' גורדון, 'המשפחה הראשונה מחוץ לחומות ירושלים : גילוי תעודות המקרקעין של י"ל שנלר',  עת-מול 277, (ירושלים 2022), עמ' 5-1. לקריאה לחץ כאן
 • ג' גורדון, 'מנועים בריטיים, מנועים גרמניים: על סוכנים ותחרות מסחרית בפלשתינה בשלהי התקופה עות'מאנית', קתדרה 181, (ירושלים 2022), עמ' 58-31. לקריאה לחץ כאן
 • ג' גורדון, 'הכומר הניח רעף על השולחן: קורותיו של  בית החרושת לרעפים של שנלר בירושלים בשלהי התקופה עות'מאנית , קתדרה 184, (ירושלים 2023), עמ' 56-33. לקריאה לחץ כאן
 • ג' גורדון, 'מנועים גרמניים ומנועים בריטיים: על סוכנים ותחרות מסחרית בפלשתינה בשלהי העידן העות'מאני', קתדרה 181, ניסן תשמ"ב 2022, עמ' 58-31 לקריאה לחץ כאן

 • Gordon Gil, 'Die Schneller Dynastie - Drei Generationen  protestantischer Missionsarbeit im Orient', in  Goren H. & Eisler J. (Hg.), Deutschland  und Deutsche  in Jerusalem, Eine Konferenz in Mishkenot Sha'ananim, März 2007, Mishkenot Sha'ananim, Jerusalem 2011, 117-136. Press here
 • Gordon Gil, 'Erhaltungsplan für das Gelände des Syrischen Waisenhauses', Mit Ehren ihr eigen Brot essen (Sonderausstellung im Ostereimuseum),Gemeinde Sonnenbühl 2002,  33-35 Press here
 • Gordon Gil, 'Die Schneller Dynastie - Drei Generationen  protestantischer Missionsarbeit im Orient', in: Blätter für württembergische Kirchengeschichte, 111, Stuttgart 2011, 105 - 122 Press here
 • Gordon Gil, 'The Schneller Family: the Longest  Protestant  Missionary Dynasty in the Orient' ( self publication ) Press here
 • G. GORDON, 'Marseille tile – the story of a patent', in ATARIM (magazine) 3, Israel Preservation Society (Mikwe Israel 2013), pp. 59-66 (Hbr.). Press here
 • Gordon Gil, 'Schneller-Grabstein in neuem Glanz: Restaurierungsprojekt auf dem Zionsberg in Jerusalem', Schneller-Magazin, 4  EVS, Stuttgart 2015, 22-23 . Press here
 • G. Gordon, 'Schneller-Wagner-Duetz and the emergence of the modern motorized water-well in Palestine in the late Ottoman period ', Cathedra 172, Jerusalem 2019, pp. 25-50 [Hebrew]. Press here
 • G. Gordon, 'Schneller-Wagner-Duetz and the emergence of the modern motorized water-well in Palestine in the late Ottoman period', Cathedra 172, Jerusalem 2019, 25-50 [Hebrew]
 • G. Gordon, 'The first Kerosene Engine in Palestine? on the discovery of a rare mural un Murad's orchard in Jaffa' , Et-Mol 273, (Jerusalem 2021), 25-28 [Hebrew]
 • G. Gordon, 'The first family outside the city walls: the discovery of the Land Documents of the Schneller family of Jerusalem'. Et-Mol 277, (Jerusalem 2022), 1-5 [Hebrew]
 • G. Gordon, 'The failure of the first water well in Rishon Le- Zion: was it a Templers scam?', Et-Mol 267, Jerusalem 2020, 10-13 [Hebrew]
 • G. Gordon, 'German Engines and British Engines: On Agents and Commercial Competition in Palestine during the late Ottoman Period', Cathedra 181, Jerusalem 2022, 31-58 [Hebrew]
 • G. Gordon, 'The Sunset of  Vernacular Technology: The Demise of the Antilla-Well in the Land of Israel', Sites / the Magazine 10 (Mikwe Israel 2020), 87-96 [Hebrew]
 • G. Gordon, 'The Pastor put a roof-tile on the table': The History of the Schneller's Modern Tile-Factory in Jerusalem during the Late Ottoman Period, Cathedra 184, Jerusalem 2023, pp. 33-56 [Hebrew]
 • G. Gordon, 'German Engines and British Engines: On Agents and Commercial Competition in Palestine during the late Ottoman Period' , Cathedra 181, Jerusalem 2022, pp. 31-58 [Hebrew]
 
עבודת דוקטור (היסטוריה):
סוכן תרבות בארץ זרה: תרומת ארגון המיסיון של 'בית היתומים הסורי' (שנלר) לתרבות החומרית בארץ-ישראל בשלהי העידן העות'מאני בארץ-ישראל', (מנחים: פרופ' יוסי בן-ארצי ופרופ' חיים גורן), החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה, 2012. 
 
עבודת מאסטר  (תכנון ערים ואזורים):
התפתחות אתר היסטורי בתוך עיר: מתחם שנלר ('בית היתומים הסורי') בירושלים העות'מאנית (1914-1855) (מנחה: פרופ' גילברט הרברט, פרופ' י' בן אריה), טכניון חיפה, 1988 [זוכה פרס טכניון].
 
גיל גורדון אדריכל ומתכנן ערים  .Gil Gordon Architect & Urban Planner Ph. D 
קריית התקשורת נווה אילן ת.ד 40001 מבשרת ציון 90805 P.O.Box 40001, Mevaseret Zion
Tel :02-5701019 Fax: 02-5701022 Cell: 050-5520975